Primar, IVAN IGNAT

IVAN IGNAT, Primar

IVAN IGNAT
primarul comunei Slava Cercheză

Studii: inginer agronom (institutul agronomic nicolae bălcescu bucurești); Studii superioare; 
Formaţiunea politică: CRLR

Primar la al 7-lea mandat (vârsta: 64 de ani)

Şedinţe publice


Nicio şedinţă programată pentru următoarea perioadă

>>> lista dispoziţii convocări şedinţe publice
Proiecte de hotărâri în dezbatere publică


Niciun proiect de hotărâre în dezbatere publică azi
 
>>> registrul proiectelor de hotărâri
 
Anunţuri sau comunicate publicate recent pe prima pagină
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
Avertizare privind consumul de apă
avertizare_consum_apa.pdf  (55,52 KB)  data: 23-06-2022   utilizator: 1  
Recomandări pentru perioadele caniculare
masuri_in_perioade_caniculare.pdf  (35,34 KB)  data: 23-06-2022   utilizator: 1  
Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier asistent, în cadrul Compartimentului de Asistență Socială, clasa I, grad profesional asistent, pe perioadă nedeterminată.
               Primăria Slava Cercheză,  cu sediul în localitatea Slava Cercheză, str.Principală, nr.224, judeţul Tulcea, organizează concurs conform Legii nr. 188/1999 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier asistent, în cadrul Compartimentului de Asistență Socială, clasa I, grad profesional asistent, pe perioadă nedeterminată.
Număr posturi: 1
 
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Slava Cercheză astfel:  
- Proba scrisă în data de 21.07.2022,  ora 10
- Proba interviu în data de 21.07.2022,  ora 12. 
 
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- studii : superioare  
- vechime : 1 an pe studii superioare
- a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

       Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile de la afișare la sediul Primăriei Slava Cercheză.  
Relaţii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs: 
La sediul instituție: Primăria Slava Cercheză. Persoana de contact: Haralambie Valentin– secretar general,  telefon/fax: 0240551681, E-mail : primariasc@yahoo.
data: 22-06-2022   utilizator: 142
Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022
  Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE cu condiția să dețină bovine în exploataţie la data depunerii cererii conform art. 4 lit.c) din OUG nr. 51/2022.

8.1.1. Documente generale

 

  • copie de pe BI/CI a solicitantului;
  • copie de pe Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului,
  • împuternicire și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal, dacă cererea se depune prin împuternicit sau reprezentant legal;
  • covada privind coordonatele bancare pentru PF,PFA,II,IF
  • pentru persoanele juridice este obligatoriu cont deschis pe numele acestora la  trezorerie
8.1.2. Documente specifice

 

  • documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și / sau  efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, deținut de solicitant în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă / înscrise în cerere;
  • în cazul în care în cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovine figurează mai multe exploatații cu coduri ANSVSA, documentul mai sus menționat va fi depus pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA în parte.
 

ATENȚIE!

   Documentul se emite de către utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA), la solicitarea beneficiarului și se transmite electronic de către aceștia (utilizatorii SNIIA) către centrele locale / județene / al municipiului București APIA.


Cerere ajutor stat bovine -COVID 19.docx  (29,13 KB)  data: 27-04-2022   utilizator: 1  
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate