• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local Slava Cercheză: lista dispoziţiilor primarului - convocări şedinţe publice

Titlu Data publicării Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 50/20-05-2021 privind constituirea Comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului de guard din cadrul compartimentului administrativ al aparatului de specialitate al primarului comunei Slava Cercheza 24-05-2021 -
Dispoziţia 49/31-05-2021 privind actualizarea listei categoriilor de elevi cei mai cei mai defavorizați , de pe raza UAT Slava Cercheza , care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile 04-06-2021 -
Dispoziţia 48/12-04-2021 privind constituirea Comisiei de recepţie a lucrării de ,, Construire piață în localitatea Slava Rusa , comuna Slava Cercheza, judeţul Tulcea” 16-04-2021 -
Dispoziţia 47/12-04-2021 privind constituirea Comisiei de recepţie a lucrării de ,, Construire piață în localitatea Slava Cercheza , comuna Slava Cercheza, judeţul Tulcea 16-04-2021 -
Dispoziţia 46/12-04-2021 privind constituirea Comisiei de recepţie a lucrării de ,, Modernizare derumuri de interes local în comuna Slava Cercheza, judeţul Tulcea” 16-04-2021 -
Dispoziţia 45/19-03-2021 privind reorganizarea Comitetului Local şi a Centrului Operativ cu activitate temporară pentru situaţii de urgenţă la nivelul comunei Slava Cercheza , judeţul Tulcea 23-03-2021 -
Dispoziţia 44/10-02-2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT al Slava Cercheza, judeţul Tulcea 14-02-2021 -
Dispoziţia 43/21-01-2021 privind aprobarea actualizării componenţei Comisiei de selecţionare a documentelor şi stabilirea unor măsuri interne privind inventarierea, ordonarea şi selecţionarea documentelor proprii ale Consiliului local , Primăriei comunei , Instituțiilor publice din subordinea Consiliului local şi a fostelor CAP Slava Cercheză şi Slava Rusă 25-01-2021 -
Dispoziţia 42/10-02-2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea unui teren în suprafață de 7912 mp. situat în T 18 Cc 101 14-02-2021 -
Dispoziţia 41/29-01-2021 privind reorganizarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă 02-02-2021 -
Dispoziţia 40/21-01-2021 privind aprobarea actualizării componenţei Comisiei de control privind respectarea disciplinei în domeniul autorizării lucrărilor de contrucţii pe raza UAT Comuna Slava Cercheza, judeţul Tulcea 25-01-2021 -
Dispoziţia 39/26-02-2021 privind acordarea unor cadouri în cuantum de 150 lei cu ocazia zilei de 8 martie angajatelor din cadrul personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Slava Cercheza 02-03-2021 -
Dispoziţia 38/22-02-2021 privind aprobarea Planului de pregatire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2020 la nivelul comunei Slava Cercheza 22-02-2021 -
Dispoziţia 37/17-02-2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 17-02-2021 -
Dispoziţia 19/19-01-2021 CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL ÎN DATA DE 26.01.2021 19-01-2021 -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină