• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Slava Cercheză: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 13/26-01-2021 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pentru perioada lunilor : februarie , martie și aprilie 2021 02-02-2021 -
HCL 12/26-01-2021 aprobarea utilizării sumei de 150000 lei din excedentul anilor 2019 și 2020 pe sursa A – Bugetul local pentru plata proiectelor de investiții în derulare finanțate din fonduri europene și locale pe anul 2021 02-02-2021 -
HCL 11/26-01-2021 aprobarea utilizării sumei de 19200 lei din excedentul anului 2020 pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare pe sursa G 02-02-2021 -
HCL 10/26-01-2021 desemnarea a doi consilieri locali , membri ai Comisiei pentru evaluarea performanțelor prefesionale ale secretarului general al comunei Slava Cercheza 02-02-2021 -
HCL 9/26-01-2021 modificarea punctului 4 lit.,,a” din Anexa 2 a H.C.L. Slava Cercheza nr.51/18.12.2020 02-02-2021 -
HCL 8/26-01-2021 aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali încadraţi în cadrul comunei Slava Cercheza, judeţul Tulcea pe semestrul II – anul 2020 02-02-2021 -
HCL 7/26-01-2021 aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Slava Cercheza, în trimestrul IV anul 2020 02-02-2021 -
HCL 6/26-01-2021 aprobarea funcţionării reţelei şcolare de pe raza comunei Slava Cercheza în anul şcolar 2021 – 2022 02-02-2021 -
HCL 5/26-01-2021 aprobarea prelungirii scrisorii de garanție nr. IG193300119/ 15.05.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectului „Modernizare, extindere și dotare așezământ cultural în localitatea Slava Cercheză, județul Tulcea” la Contractul de finanțare nr. C0760C0I0041723800013/16.05.2018 02-02-2021 -
HCL 4/26-01-2021 aprobarea prelungirii scrisorii de garanție nr. IG193300122/ 15.05.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectului „Modernizare, străzi în comuna Slava Cercheză, județul Tulcea” la Contractul de finanțare nr. C0720R0I0031723800022/24.05.2018 02-02-2021 -
HCL 3/26-01-2021 aprobarea deficitului bugetar al secțiunii dezvoltare în vederea stabilirii execuției bugetului local pe anul 2020 02-02-2021 -
HCL 2/26-01-2021 validarea Dispoziției primarului comunei nr.146 din 22 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 02-02-2021 -
HCL 1/26-01-2021 aprobarea procesului verbal al şedintei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză din data de 18 decembrie 2020 02-02-2021 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină