Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 AVERIAN IULIAN referent asistent Compartiment asistență socială da
2 HARALAMBIE VALENTIN secretar general secretar general da
3 MACAR IRINA referent superior Compartiment registru agricol da
4 MUNTEANU FĂNICA contabil principal Compartiment financiar-contabil da
5 PETRO FEODOR referent superior Compartiment financiar-contabil da
6 RADION DANIELA referent superior Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului da
7 TELEUCĂ MIRELA-IRINA consilier achiziții publice asistent Compartiment achiziții publice da
8 TURTOI LUCIA referent superior Compartiment financiar-contabil da